Toepassing herinvesteringsreserve bij vastgoed (2007.06.3445)


De auteur bespreekt de toepassing van de herinvesteringsreserve (HIR) van art. 3.54 Wet IB 2001 bij vastgoed. Bij onroerende zaken moet eerst worden vastgesteld of er sprake is van voorraad of een bedrijfsmiddel. Als een onroerende zaak duurzaam wordt geëxploiteerd, is er sprake van een bedrijfsmiddel. Bij verkoop mag dan een HIR worden gevormd voor de bij de verkoop gerealiseerde boekwinst. Als de onroerende zaak slechts is aangekocht om binnen korte tijd weer met winst door te verkopen, is sprake van voorraad en kan…

Verder lezen