Toepassing van de 13-maandstermijn bij artikel 15.1.t WBR


De verkrijging van landerijen in het kader van een hervestiging van een landbouwbedrijf ten behoeve van natuurontwikkeling of ruimtelijke ordening is vrijgesteld van overdrachtsbelasting (artikel 15.1.t WBR). De voorwaarden waaronder de vrijstelling wordt verleend, zijn nader uitgewerkt in de ministeriële regeling van 21 februari 1996, FBN 1996, nr 25. Op grond van artikel 4 lid 1 van die regeling is de vrijstelling uitsluitend van toepassing indien de hervestiging plaatsvindt binnen een periode van 13 maanden. Volgens de toelichting op deze bepaling betekent dit dat…

Verder lezen