Toerekening bij het afgezonderd particulier vermogen (2012.32.3004)


Artikel 2.14a van de Wet inkomstenbelasting 2001 regelt de fiscale behandeling van afgezonderde particuliere vermogens (hierna: APV’s) voor de inkomstenbelasting. Het uitgangspunt hierbij is toerekening van de bezittingen en schulden, opbrengsten en uitgaven van het APV aan degene(n) die vermogen in het APV heeft/hebben ingebracht of diens erfgenamen. In artikel 2.14a lid 7 is echter een uitzondering op deze toerekening neergelegd, voor kort gezegd de situatie waarin het APV zelf voldoende belast is. 

Deze regeling roept…

Verder lezen
Terug naar overzicht