Toerekeningsvragen in de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (2008.17.3010)


Op 10 oktober 2007 heeft de staatssecretaris van Financiën een besluit gepubliceerd over de toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet. Dit besluit roept een aantal specifieke vragen op die samenhangen met de toerekening van vermogen. Hierbij kan worden gedacht aan de behandeling van vastgoed, de vordering op de bedrijfsopvolger, preferente aandelen en de consequenties van een gedeeltelijke verkoop van de onderneming. In het artikel worden door de auteur voorstellen geformuleerd om de wet aan te passen in de aangekondigde codificatieronde.
In het besluit is goedgekeurd dat in een…

Verder lezen