Is toestemming vereist om tot schuldsanering te worden toegelaten na indiening echtscheidingsverzoek? (2013.01.2004)


Op grond van art. 284 lid 3 Fw dient de echtgenoot van de verzoeker zijn medewerking te verlenen aan een verzoek tot toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling tenzij in de huwelijksvoorwaarden is bepaald dat er geen enkele gemeenschap van goederen zal zijn. Eveneens dient een lijst van de schulden van de echtgenoot, met wie de verzoeker in een beperkte of algehele gemeenschap van goederen is gehuwd, overgelegd te worden. De vraag is of deze vereisten vanaf 1 januari 2012 ook nog gelden nadat een verzoekschrift tot echtscheiding is ingediend. …

Verder lezen
Terug naar overzicht