Toestemmingsvereiste geldt ook voor onderhavige vaststellingsovereenkomst (2012.03.2002)


M, directeur/aandeelhouder van L BV, en V zijn gehuwd in gemeenschap van goederen. X is in 1995 voor onbepaalde tijd in dienst getreden bij L BV. Nadat stelselmatig aan X geen salaris is uitgekeerd, ondertekenen X, L BV en M een vaststellingsovereenkomst inzake de betaling van loon en kosten aan X. Als de vaststellingsovereenkomst niet wordt nagekomen, vordert X nakoming door M van zijn verplichtingen. L BV is inmiddels ontbonden. 
De kantonrechter wijst bij vonnis op 11 juni 2008 de vordering van X…

Verder lezen
Terug naar overzicht