Toestemmingvereiste art. 1:88 BW (2007.04.2812)


Bespreking van de uitspraak van de Rechtbank Maastricht van 15 maart 2006, zaaknr. 96345/HAZA 04-1028, NIPR 2006, 120.

Gedaagde heeft zich borg gesteld voor DM 70.000 ter zake van Bonfanti GmbH. Bonfanti heeft niet aan haar verplichtingen voldaan, zodat eiseres thans gedaagde aanspreekt. Omdat gedaagde geen toestemming van zijn echtgenote heeft gevraagd voor de onderhavige borgtocht, heeft de echtgenote met een beroep op art. 1:89 BW (vernietiging door echtgenoot van onbevoegd verrichte rechtshandelingen) de borgtocht…

Verder lezen