Toetsingskader bij vordering staken van parate executie


Executie door de bank levert geen misbruik van recht op. Indien dit recht slechts zou mogen worden uitgeoefend indien daardoor geen schade voor de geëxecuteerde ontstaat, zou het recht van parate executie voor de hypotheekhouder illusoir zijn, aldus de voorzieningenrechter.

Feiten en omstandigheden
X is eigenaar van een woning. SNS Bank heeft ten behoeve van de aankoop van deze woning een hypothecaire geldlening verstrekt aan X van € 252.500,-. In dat kader is op 28 april 2003 een recht van hypotheek op de woning gevestigd.  In…

Verder lezen
Terug naar overzicht