Toetsingskader Wabo voor omgevingsvergunning rijksmonument


Bij besluit van 15 januari 2013 hebben B&W van Roerdalen aan de stichting Meru  omgevingsvergunning verleend voor het slopen van het rijksmonument St. Ludwig te Vlodrop. In hoger beroep oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak onder meer als volgt.

Stichting Burgercomité betoogt dat de rechtbank de strekking van artikel 2.15 van de Wabo niet heeft onderkend nu geen sprake is van een discretionaire bevoegdheid. Volgens Stichting Burgercomité heeft de rechtbank in dit kader ten onrechte verwezen naar de uitspraak van de Afdeling van 6 augustus 2003.

Zoals…

Verder lezen
Terug naar overzicht