Toewijzing uitstotingsvordering in kort geding (2012.09.2008)


M is bestuurder van A Holding, die 50% van de aandelen in X Holding houdt. C Holding houdt de overige 50%. M's echtgenote V is bestuurder van C Holding. A Holding en C Holding zijn gezamenlijk bevoegd bestuurder van X Holding, die weer het volledig geplaatste aandelenkapitaal in Y BV houdt. Y BV's administratie wordt verzorgd door Z BV, die wordt bestuurd door V. Nadat de echtscheidingsprocedure tussen M en V is ingezet, eist de bank financiële gegevens omdat zij verdere…

Verder lezen
Terug naar overzicht