Toewijzing vervangende grond door gemeente bij bedrijfsverplaatsing


X is eigenaar van bedrijfsgebouwen en een bijbehorende bedrijfswoning. Het perceel is 48 are groot. In verband met de aanleg van een autosnelweg moeten de bedrijfsgebouwen en de woning worden verplaatst. Daartoe heeft de gemeente verschillende percelen aan X aangeboden, waarvan twee zijn gelegen op een nieuw bedrijventerrein.

Uit de gevoerde correspondentie blijkt dat X aanspraak maakt op percelen grond met een totale oppervlakte van 50 are. De gemeente wil slechts één kavel aan X verkopen, waarbij deze de keus heeft uit de kavels A, B en…

Verder lezen