Toewijzing wrakingsverzoek


Het feit dat de rechter-commissaris tijdens het vervoer naar de verhoorlocatie in hetzelfde voertuig heeft gezeten als de getuige, levert geen grond voor wraking op.

Feiten
Op 20 januari 2015 heeft de rechter-commissaris in de strafzaak tegen verzoeker met bovenvermeld parketnummer, in ‘De Bunker’ in Amsterdam met toepassing van artikel 190. tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering (Sv) een getuige met een beperkt anonieme status gehoord. Ter zitting heeft de raadsvrouw van verzoeker de rechter-commissaris mondeling gewraakt.

Verder lezen
Terug naar overzicht