Toezicht op algemeen nut beogende instellingen (2002.34.2198)


In vervolg op een vorige bijdrage (ND 2001.27.2209) die gewijd was aan het wettelijk regime met betrekking tot het algemeen nut in verschillende landen en algemeen nut beogende instellingen, gaat de auteur nu in op het toezicht dat op algemeen nut beogende instellingen wordt uitgeoefend. De regelingen die betrekking hebben op het bestuurlijk functioneren van algemeen nut beogende instellingen worden aan de orde gesteld. Het betreft regelingen die betrekking hebben op de invloed op de samenstelling van het bestuur, voorschriften omtrent boekhouding en administratie, …

Verder lezen