Transitievergoeding

Werknemer heeft recht op een transitievergoeding ex artikel 7:673 BW als een arbeidsovereenkomst − die ten minste 24 maanden heeft geduurd − door werkgever is beëindigd of niet is verlengd. Hoe bereken je de hoogte van de transitievergoeding? En kan werkgever bepaalde kosten met de transitievergoeding verrekenen? Werkgever is overigens niet altijd de volledige transitievergoeding verschuldigd. Voor kleine werkgevers gelden soms speciale regels. De transitievergoeding is ook verschuldigd als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd na twee jaar arbeidsongeschiktheid. Naast de transitievergoeding kan werkgever ook een billijke vergoeding en/of een gefixeerde schadevergoeding verschuldigd zijn.

Uitgelicht

Volledige transitievergoeding ook vlak voor pensioengerechtigde leeftijd (Stichting KSvVO/Werknemer)
Ook als werknemer bij pensioengerechtigd is, is werkgever de volledige transitievergoeding verschuldigd. De wetgever heeft dit duidelijk voorzien en naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid is dit niet onaanvaardbaar. Werkgever kan werknemer in…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Ketenregeling

Opvolgend werkgeverschap

Ontbindende voorwaarde

Overgang van onderneming

Ontslag op staande voet

E-grond: Verwijtbaar handelen/nalaten werknemer

Ontslag wegens langdurig ziekte

A-grond: Ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden

Billijke vergoeding

Verwachte ontwikkelingen in het arbeidsrecht

Vergoeding einde dienstverband

Beëindiging met wederzijds goedvinden

Termijnen arbeidsrecht

Opzegging bij faillissement

Leeftijdsontslag en pensioenontslag

Aanzegging

Deeltijdontslag

Scholing van de werknemer

Collectieve arbeidsovereenkomst

Verder lezen
Terug naar overzicht