Transitievergoeding ook verschuldigd bij herplaatsing werknemer bij andere werkgever

De werknemer is - na boventalligverklaring door de werkgever - samen met een groep collega’s in dienst getreden bij een bedrijf dat een deel van het werk van de werkgever heeft overgenomen. Het hof oordeelt dat deze situatie niet gelijkgesteld kan worden met indiensttreding elders bij een concessie- of contractwisseling en dat de arbeidsovereenkomst niet is geëindigd op initiatief van de werknemer. De werknemer heeft recht op de transitievergoeding.

Feiten

De werkgever heeft in 2016 besloten tot een reorganisatie. Met de ondernemingsraad heeft hij overeenstemming bereikt over een sociaal plan, waarin was…

Verder lezen
Terug naar overzicht