Naar de inhoud

Tuchtklachtprocedure niet zonder meer grondslag voor civiele zaak (2012.33.2001)

Als zich problemen voordoen bij de levering van appartementsrechten sluiten partijen een vaststellingsovereenkomst waardoor de levering alsnog mogelijk wordt. In de desbetreffende overeenkomst heeft notaris (N) in art. 4 de bepaling opgenomen dat partijen afzien van elke procedure tegen notarissen, advocaten of andere adviseurs die bij de transactie betrokken zijn. K, die het niet eens is met de exoneratiebepaling, maar de vaststellingsovereenkomst toch ondertekent, dient een klacht in tegen N bij de KvT. De kamer verklaart de klacht gegrond en het hof verwerpt het daartegen…

Wetgeving
Jurisprudentie
Officiële publicaties
Europese regelgeving
Soort nieuwsVakbladen
Publicatiedatum16-08-2012
Nummer2012/0636