Tuchtrecht (2000.48.2424)


Bij de voorbereiding van een notariële akte wijzigt de comparitie, omdat de oorspronkelijk te compareren partij zijn rechten en plichten terzake van de transactie heeft ingebracht in een BV. De wederpartij heeft onder voorwaarden ingestemd met de wisseling van contractspartij. De notariële akte wordt gepasseerd zonder dat aan de voorwaarden is voldaan. De Kamer van Toezicht legt de notaris een berisping op en bepaalt dat ten aanzien van de kandidaat-notaris aantekening zal geschieden in het register ex art. 21 van het Besluit van 24 maart 1934 bij de…

Verder lezen