Tuchtrecht (2000.50.2443)


De notaris mag een bepaling waarbij iemand een nieuwe financiële verplichting wordt opgelegd niet in een akte opnemen zonder overleg met de betrokkene. Het intrekken van de klacht heeft geen invloed op de verdere behandeling daarvan, aangezien het zonder ruggespraak opnemen van een dergelijke bepaling in een akte het algemeen belang raakt, art. 99 lid 12 WNA. Overigens vernietigt het Hof de beslissing van de kamer, verklaart de klacht gegrond maar legt geen maatregel op, in tegenstelling tot de kamer die een berisping had opgelegd.

H.…

Verder lezen