Tuchtrecht gold niet omdat notarieel jurist nog geen kandidaat-notaris was


X is notarieel jurist en is in 2017 als kandidaat-notaris in dienst getreden bij een notariskantoor. Voordien had X een eigen juridische adviespraktijk. Tegen X is een klacht ingediend bij de Kamer voor het Notariaat omdat X in 2016 de geheimhoudingsplicht zou hebben geschonden.

De Kamer voor het Notariaat heeft de klaagster niet-ontvankelijk verklaard in haar klacht. Op grond van artikel 1 lid 1 letter c Wna is een kandidaat-notaris degene die voldoet aan één van de opleidingseisen als bedoeld in artikel 6 lid 2…

Verder lezen