Tuchtrecht in transitie (2008.50.2001)


In dit Themanummer van het WPNR komen de volgende onderwerpen aan de orde: de aard van het tuchtrecht, de mogelijke uniformering van het tuchtrecht voor verschillende beroepsbeoefenaren, de duidelijker scheiding van toezicht en tuchtrecht, het tuchtprocesrecht en de verhouding tussen tuchtrecht en het civiele recht.
Roes gaat in op de vraag wat (notarieel) tuchtrecht nu eigenlijk is en wat het idealiter zou moeten zijn.
Bannier bespreekt de vraag of uniformering van het wettelijke tuchtrecht wenselijk is. Er is een wetsvoorstel in voorbereiding dat deze harmonisering van…

Verder lezen