Tussenstand bij de waardering van goodwill (1998.39.3918)


Aan de hand van het arrest van 8 oktober 1997, FBN 1997, nr 96 gaat Cornelisse in op vragen die betrekking hebben op de waardering van goodwill bij de inbreng van een notaris- of advocatenpraktijk.

Het afroomargument houdt in dat de inbrenger in strikt zakelijke verhoudingen in staat zal zijn de met de onderneming behaalde winsten af te romen door het bedingen van een arbeidsbeloning. De Hoge Raad heeft dit argument als uitgangspunt genomen. Uit het arrest blijkt dat dit argument niet alleen toepassing vindt wanneer de inbrenger een…

Verder lezen