Tussentijds hoger beroep opengesteld


De Duitse vennootschap Carl Zeiss verzoekt dat op de voet van artikel 337, lid 2 Rv wordt bepaald dat tussentijds hoger beroep kan worden ingesteld tegen het tussenvonnis. De wederpartijen (VSY c.s.) verzetten zich tegen toewijzing van het verzoek.

Bij het nemen van de beslissing op het verzoek wordt in aanmerking genomen dat het verzoek ertoe strekt een uitzondering te maken op de in artikel 337 lid 2 Rv neergelegde hoofdregel dat hoger beroep van tussenvonnissen slechts is toegestaan tegelijk met het hoger beroep tegen het eindvonnis…

Verder lezen
Terug naar overzicht