Twee andere gaslocaties in Tubbergen ook vervuild


In en rond Tubbergen zijn meer voormalige voormalige gaswinningslocaties verontreinigd dan de al eerder gemelde bodemvervuiling aan de Boortorenweg in Hezingen. Dat blijkt uit de antwoorden van het gemeentebestuur van Tubbergen op schtftelijke vragen van de raadsfractie van GB-VVD.

Bij de andere bodemverontreinigingen van locaties waar in het verleden gas werd gewonnen gaat om de zogeheten locaties TUM 1 in de buurt van de Manderveenseweg 34 in Tubbergen en TUM 2 tegenover de Langemaatsweg 14 in Manderveen.

Minerale olie

In het eerste geval betreft het sterk verhoogde gehaltes minerale olie in de bodem waarvoor in 2009 een deelsanering is uitgevoerd. Die verontreiniging is verwijderd. In het grondwater is sprake van een licht verhoogd gehalte barium, xylenen en naftaleen. Dat is gemeld bij de provincie Overijssel. In Manderveen is in 2010 gesaneerd in verband met sterk verhoogde gehaltes minerale olie en baium in de grond. De verontreinigde grond is verwijderd. In het grondwater is een licht verhoogd gehalte van barium en xylenen aanwezig. Volgens het gemeentebestuur zijn er geen onaanvaardbare risico’s voor mens en ecosystemen.

Bron: Tubantia.nl

Verder lezen
Terug naar overzicht