Twee arresten over lengte onderzoeks- en klachttermijn van artikel 7:23 BW


Casus 1: V verkoopt op 15 maart 1999 een erfpachtrecht aan K. De levering is gepland op 1 maart 2000. Op de overeenkomst zijn de algemene erfpachtvoorwaarden van toepassing die door de gemeente G zijn vastgesteld. Hoewel V heeft gegarandeerd dat de jaarlijkse canon ƒ 565.000 per jaar bedraagt, meldt V op 18 augustus 1999 aan K dat G de jaarlijkse canon heeft verhoogd tot ƒ 615.343. K reageert in eerste instantie niet op deze melding. Pas op 29 februari 2000 wordt V door…

Verder lezen