Twee nieuwe producten in het BGA-register


In Verordening (EG) nr. 1151/2012, inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen, zijn voorschriften opgenomen voor de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen en gegarandeerde traditionele specialiteiten.
Overeenkomstig deze verordening heeft de Europese Commissie aan Italië en Spanje goedkeuring verleend als beschermde geografische aanduiding (BGA) voor:
- Torrone di Bagnara in categorie 2.3. (Brood, gebak, suikerwerk, biscuits en andere bakkerswaren); en
- Jamón de Serón in categorie 1.2. (Vleesproducten (verhit, gepekeld, gerookt, enz.).

Publicatieblad EU L 242 van 14 augustus 2014, p. 1
Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 882/2014 van de Commissie van 31 juli 2014 houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen [Torrone di Bagnara (BGA)]

Publicatieblad EU L 242 van 14 augustus 2014, p. 3
Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 883/2014 van de Commissie van 5 augustus 2014 tot inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen [Jamón de Serón (BGA)]

Verder lezen
Terug naar overzicht