Naar de inhoud

Twee uitspraken over de vraag of sprake is van een woning ex artikel 14 lid 2 WBR

Casus 1: X heeft een onroerende zaak verkregen die als kantoor wordt verhuurd. Vroeger was de onroerende zaak als woning in gebruik. Volgens het bestemmingsplan is aan de onroerende zaak een woonbestemming toegekend maar de gemeente heeft voor een periode van 5 jaar een vrijstelling verleend zodat de onroerende zaak zakelijk mag worden gebruikt.

In tegenstelling tot de Rechtbank (zie Notamail 2014, nr 301) oordeelt het Hof dat X slechts 2% overdrachtsbelasting is verschuldigd op grond van artikel 14 lid 2 WBR. Volgens het Hof heeft…

Wetgevingart. 14 WBRV
JurisprudentieECLI:NL:GHSHE:2016:2729
ECLI:NL:GHSHE:2016:3768
Officiële publicatiesKamerstukken II 2011-2012, nr. 3, p. 115
Europese regelgeving
Soort nieuwsUitspraak
Publicatiedatum29-11-2016
Nummer2016/0296