Twee uitspraken van de Hoge Raad: Slot/Ceelen en Vissersbedrijf (2001.17.2134)


Bespreking van twee uitspraken van de Hoge Raad over de toepassing van het Amsterdams verrekenbeding ingeval een echtgenoot een onderneming drijft in de vorm van een BV. In het arrest Slot/Ceelen werd beslist dat de in de BV gereserveerde winst moet worden verrekend, mits het gaat om uitgekeerde winst en de echtgenoot in overwegende mate kan bepalen of de winst al dan niet wordt uitgekeerd. De auteur behandelt een aantal vragen die naar aanleiding van de uitspraak zijn gerezen, zoals de vraag of toegestane reserveringen geheel buiten beschouwing blijven…

Verder lezen