Tweede Kamer akkoord met wet vereenvoudiging beslagvrije voet


De Tweede Kamer is vorige week akkoord gegaan met de wet waarmee de beslagvrije voet wordt vereenvoudigd. Met deze wet wil het kabinet voorkomen dat schuldenaars onder het bestaansminimum uitkomen, wanneer er beslag op het inkomen wordt gelegd.

Onder bestaansminimum
In het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is vastgelegd dat een schuldenaar maandelijks ten minste 90 procent van de voor hem geldende bijstandsnorm moet overhouden. Met dat geld moet eten, nutsvoorzieningen en de huur worden betaald. De norm kan in individuele gevallen naar boven of beneden worden bijgesteld.

Berekening ingewikkeld
De huidige regeling voldoet in de praktijk niet, omdat de vaststelling van de hoogte van de beslagvrije voet te ingewikkeld is. Door een onjuiste berekening komen schuldenaars (te) vaak onder bestaansminimum, aldus het kabinet.

Wetsvoorstel
Het wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat de berekening van de beslagvrije voet eenvoudiger wordt en het proces van beslaglegging zodanig wordt ingericht dat beslagleggende partijen beter op de hoogte zijn van elkaars incassoactiviteiten.

De berekening van de beslagvrije voet vergt veel gegevens. Deze worden nu vooral door de schuldenaar zelf verstrekt. Kern van het nieuwe systeem is dat deze gegevens uit bestaande registraties kunnen worden gehaald, en de schuldenaar deze niet langer zelf hoeft te verstrekken.

Stabiele financiële situatie bereiken
De vereenvoudiging moet er uiteindelijk voor zorgen dat mensen met schulden genoeg overhouden om van te leven waardoor ze niet verder in de problemen komen. Dat vergroot de kans dat ze een stabiele financiële situatie kunnen bereiken.

Vervolg
Het wetsvoorstel wordt nu ter goedkeuring aangeboden aan de Eerste Kamer.

Bron: SC Online

Verder lezen
Terug naar overzicht