Tweede Kamer buigt zich over digitaal procederen in hoger beroep


Digitaal procederen wordt ook mogelijk in hoger beroep en in cassatie bij de Hoge Raad, als de Tweede Kamer daarmee instemt. De minister van Veiligheid en Justitie heeft een wetsvoorstel dat dat mogelijk moet maken naar de Kamer gestuurd. De Raad voor de rechtspraak reageerde vorig jaar positief op het voorstel.

Vernieuwing
Het wetsvoorstel maakt onderdeel uit van een moderniseringsoperatie die rechtspraak sneller, toegankelijker en begrijpelijker moet maken. De Rechtspraak werkt aan vernieuwing van gerechtelijke procedures, de minister zorgt voor de wetgeving die nodig is om de procedures te wijzigen. Vorig jaar is een wetsvoorstel ingediend voor vereenvoudiging, digitalisering en vernieuwing van rechtszaken in eerste aanleg. Nu zijn de vervolgstappen in civiele procedures (tussen burgers en bedrijven) aan de beurt.

Hoger beroep en cassatie
Net als bij de rechtbanken wordt straks bij de gerechtshoven en de Hoge Raad digitaal geprocedeerd, beginnend met een document (de procesinleiding) waarin vorderingen en verzoeken zijn opgenomen. Verder verandert er vooral veel in hoger beroep. Zowel procespartijen als het hof worden aan duidelijke termijnen gebonden zijn, wat de procedure overzichtelijker en voorspelbaarder maakt. De raadsheer krijgt meer mogelijkheden om de regie te voeren, bijvoorbeeld tijdens de mondelinge behandeling, en maatwerk te leveren.

Bron: www.rechtspraak.nl

Verder lezen
Terug naar overzicht