Tweede Kamer wil meer inzicht in cijfers faillissementsfraude


De Tweede Kamer wil meer inzicht in cijfers met betrekking tot faillissementsfraude. Dit blijkt uit de inbreng voor het verslag van de Vaste Kamercommissie van Veiligheid en Justitie over het wetsvoorstel herziening strafbaarstelling faillissementsfraude van minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie. Het wetsvoorstel is onderdeel van het wetgevingsprogramma ‘Herijking van het faillissementsrecht’ dat een effectievere bestrijding van faillissementsfraude mogelijk moet maken.

De VVD pleit in de inbreng voor het verslag voor een jaarlijkse berekening van de schade die wordt veroorzaakt door faillissementsfraude. Dit omdat de effecten van het wetsvoorstel anders lastig meetbaar zijn. De fractie van de SP constateert op basis van de begroting van Veiligheid en Justitie forse bezuinigingen op Openbaar Ministerie en politie. De partij vraagt zich daarom af hoe strafbare feiten worden gehandhaafd als er bij beide partijen geld wordt weggenomen. Ook het CDA is benieuwd naar cijfers rond faillissementsfraude. Zij willen een getalsmatige toelichting omtrent de maatschappelijke impact die fraude heeft.

Wetgevingsprogramma
Naast de herziening van het strafrechtelijk faillissementsrecht zijn nog twee wetsvoorstellen gericht op fraudebestrijding onderdeel van het wetgevingsprogramma: de introductie van de mogelijkheid tot oplegging van een civielrechtelijk bestuursverbod en de invoering van een fraudesignalerende taak voor curatoren. Voor de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is voorkoming en bestrijding van faillissementsfraude erg belangrijk. De KNB pleit daarom voor een goede afstemming van de verschillende wetten die op stapel staan om fraude en andere onregelmatigheden bij rechtspersonen aan te pakken. Ook het centraal aandeelhoudersregister dat op 1 januari 2016 van start moet gaan, kan volgens de KNB een nuttig hulpmiddel zijn bij de voorkoming en bestrijding van financieel-economische criminaliteit door middel van rechtspersonen.

Bron: KNB

Verder lezen
Terug naar overzicht