Tweede kwartaalrapportage CBS fosfaatreductieplan


Dankzij het fosfaatreductieplan ligt de zuivelsector op koers om de fosfaatproductie weer onder het nationale plafond te brengen.

Uit de tweede kwartaalrapportage van het CBS blijkt dat per 1 juli jl. de fosfaatreductie van het maatregelpakket voor de melkveehouderij 8,3 miljoen kilogram bedroeg. Hiermee is de doelstelling van het fosfaatreductiepakket (8,2 miljoen kilogram reductie) bereikt. Voor de rest van het jaar geldt uiteraard wel dat de behaalde reductie moet worden vastgehouden.

Als de behaalde reductie de rest van dit jaar wordt bestendigd, dan kan Nederland dit jaar alweer voldoen aan de Europese verplichtingen. Deze constatering betekent echter niet dat we achterover kunnen leunen. Er zijn diverse onzekerheden die de resultaten in de tweede helft van dit jaar kunnen beïnvloeden, zoals het fosforgehalte in het ruwvoer dat in 2017 wordt geoogst en de ontwikkeling van de gemiddelde melkproductie per koe.

Bron: Kamerstuk 2016-2017, 33037 nr. 221 | Tweede Kamer

Verder lezen
Terug naar overzicht