Tweede nota van wijziging Flex-BV: een merkwaardige tournure van de wetgever (2009.13.2009)


Op 3 februari 2009 is de Tweede nota van wijziging op het wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (31 058, nr. 8) gepubliceerd. De auteurs maken hun ongenoegen kenbaar over de plotselinge draai van de wetgever in deze nota waar het betreft de regeling van uitkeringen aan aandeelhouders. Tot het tijdstip van deze Tweede nota van wijziging was in het wetsvoorstel een formele rol aan het bestuur van de BV toegedeeld. Zonder de goedkeuring van het bestuur zou een AVA-besluit tot uitkering ieder gevolg missen…

Verder lezen