Twijfels bij onafhankelijkheid psychiater


De rechtbank Midden-Nederland wijst het verzoek tot het verlenen van een voorlopige machtiging af. De rechtbank overweegt ten overvloede dat met betrekking tot de onafhankelijkheid van de psychiater voldoende duidelijk is geworden dat de psychiater die betrokkene heeft onderzocht, kort voor en na het onderzoek betrokken is geweest bij de behandeling van betrokkene.

Standpunt advocaat
De advocaat van betrokkene heeft ter zitting primair geconcludeerd tot afwijzing van het verzoek tot het verlenen van een voorlopige machtiging (art. 2 Wet Bopz). De psychiater die de geneeskundige verklaring heeft…

Verder lezen
Terug naar overzicht