Uit machtigingen dient ondubbelzinnig te blijken dat deze zijn verleend met het oog op het tracébesluit alsook namens wie beroep wordt ingesteld


Bij besluit van 29 juni 2016 heeft de minister van IenM het tracébesluit "A16 Rotterdam" vastgesteld. In beroep oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak onder meer als volgt.

In het beroepschrift van appellante sub 3 en anderen is vermeld dat het beroepschrift wordt ingediend namens appellante sub 3, appellante sub 3A en appellant sub 3B alsmede namens de bewoners en bedrijven aan de Wildersekade te Rotterdam. Bij het beroepschrift zijn machtigingen overgelegd van verschillende bewoners en bedrijven aan de Wildersekade.

Op de machtigingen die bij het beroepschrift zijn gevoegd is…

Verder lezen
Terug naar overzicht