Uitbreiding luchthaven Lelystad: luchthavenbesluit niet appellabel, onderdeel bestemmingsplan dat uitbreiding mogelijk maakt wel


In deze zaak gaat het naast de inhoudelijke argumenten tegen de uitbreiding van luchthaven Lelystad, om de vraag of tegen het onderdeel van het bestemmingsplan dat uitbreiding mogelijk maakt beroep mogelijk is. Het bestemmingsplan is namelijk vastgesteld ter uitvoering van een luchthavenbesluit van de Kroon waartegen geen beroep kan worden ingesteld. De Afdeling oordeelt dat dit het geval is en gaat daarom over tot inhoudelijke beoordeling van het geschil.

Gang van zaken

Gemeente Lelystad heeft op 12 januari 2016 het bestemmingsplan "Lelystad - Uitbreiding luchthaven" vastgesteld. Het plan…

Verder lezen
Terug naar overzicht