Uitbreiding vrijstelling natuurgrond


Wet BRV

Per 1 januari 2008 is het verkrijgen van natuurgrond voortaan niet meer belast met overdrachtsbelasting. Als de natuurgrond wordt gebruikt voor behoud en ontwikkeling van natuur en landschap is een vrijstelling van toepassing. Het gaat hier bijvoorbeeld om heidevelden, rietlanden, moerassen, vennen en kleine rivieren. Als voorwaarde wordt gesteld dat tot minimaal tien jaar na de verkrijging sprake moet blijven van het behoud en de ontwikkeling van de natuurgrond.

Verder lezen
Terug naar overzicht