Uitgerekend verrekend (2002.45.2260)


Bespreking van de per 1 september 2002 in werking getreden wijziging van Boek 1 BW waarbij een regeling is ingevoerd met betrekking tot verrekenbedingen bij huwelijksvoorwaarden. Nadat de recente jurisprudentie voor het vervalbeding en niet nageleefde periodieke verrekenbedingen samengevat is behandeld, worden de nieuwe wetsartikelen achtereenvolgens besproken. De bepalingen zijn voor het overgrote deel van regelend recht. Het al of niet dwingendrechtelijke karakter van de artikelen wordt vermeld. Aandacht wordt besteed aan het overgangsrecht.

J. van der Weele

Notarisklerk 2002 nr 1416 blz. 177

Verder lezen