Uitgifte van nieuwe aandelen verhindert toepassing artikel 15.1.e WBR niet


Wanneer een ondernemer zijn onderneming inclusief onroerend goed inbrengt in een BV is de verkrijging van de onroerende zaak door die BV vrijgesteld van overdrachtsbelasting mits de inbreng plaatsvindt tegen toekenning van aandelen (artikel 15.1.e WBR).

De inbrenger moet de aandelen gedurende drie jaar in zijn bezit houden en de BV moet de onderneming gedurende drie jaar voortzetten (artikel 5 Uitv.besl. WBR). Bovendien is bepaald dat degene die zijn onderneming inbrengt, geheel of nagenoeg geheel in dezelfde verhouding gerechtigd moet zijn tot het…

Verder lezen