Uitkering kapitaalverzekering belastbaar in jaar van expiratie en niet in jaar van uitbetaling


Samenvatting

Belanghebbende heeft een tweetal kapitaalverzekeringen afgesloten, welke uitkeren op 30 december 2002 of bij eerder overlijden. Op 1 augustus 2002 heeft belanghebbende de begunstiging gewijzigd door een niet-belastingplichtige stichting als eerstbegunstigde aan te wijzen. In 2003 heeft de verzekeraar kapitaalsuitkeringen gedaan aan de stichting. In geschil is of deze uitkeringen in 2003 bij belanghebbende belastbaar zijn. Het hof stelt vast dat ten gevolge van het opeisbaar worden van de uitkering op de expiratiedatum de begunstiging onherroepelijk werd en het recht op de uitkering tot het vermogen van de stichting ging behoren. Het hof komt echter niet toe aan beoordeling van de vraag of de uitkeringen bij belanghebbende belastbaar zijn. Het tijdstip waarop belanghebbende eventueel geacht moet worden een voordeel te hebben genoten, is namelijk in 2002 gelegen omdat toen de begunstiging onherroepelijk werd. Dat de uitbetaling van die uitkeringen pas in 2003 heeft plaatsgevonden is derhalve niet van belang.

(Hoger beroep gegrond.)

Verder lezen
Terug naar overzicht