Uitkering oudere werklozen / IOW IOAW

Na afloop van de WW-uitkering of het eindigen van de loongerelateerde WGA-uitkering hebben oudere werklozen soms recht op een IOAW- of een IOW-uitkering. De gemeente voert de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen uit en het UWV de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen. Deze wetten voorkomen dat oudere werkloze werknemers, als zij aan de voorwaarden voldoen, niet in de bijstand terechtkomen. Het belangrijkste verschil met de bijstand is dat de IOAW en IOW geen vermogenstoets kennen en de IOW bovendien geen partnertoets. Dit betekent dat het inkomen van de partner bij de IOW buiten beschouwing blijft.

Uitgelicht

Regeerakkoord Kabinet-Rutte III
Voor die oudere werknemers die ondanks inspanningen van werkgevers en werknemers toch werkloos of arbeidsongeschikt worden, wordt de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) verlengd met vier jaar, zodat deze werknemers na het aflopen van de WW- of WGA-…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Werkloosheidswet

Ziektewet

Verder lezen
Terug naar overzicht