Uitleg CAO voor het Beroepsgoederenverkeer: toeslag nachtrit: uitleg begrip “nachtrit”


Geschil over artikel 37 en 40 CAO Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen (hierna: de cao). Partijen zijn het er over eens dat onder “ééndaagse” rit in art. 37 CAO wordt verstaan een rit die verricht wordt binnen een tijdsbestek van 24 uur. Zij zijn echter verdeeld over de vraag wat moet worden verstaan onder het begrip “nachtrit”. De kantonrechter legt het begrip uit aan de hand van de objectieve uitlegmethode (de ‘cao-norm’) en komt tot de…

Verder lezen
Terug naar overzicht