Uitleg contractuele bepalingen wijst uit dat overeenkomst nog van kracht is


K koopt in 2002 van V een perceel grond onder de ontbindende voorwaarde dat K uiterlijk op 31 juli  2007 het voorgenomen project niet kan realiseren omdat geen onherroepelijke vergunning is verleend. Afgesproken is voorts dat in geval van een juridische procedure met betrekking tot de vergunning een onherroepelijke uitspraak wordt afgewacht. Voor de rechtbank twisten partijen over de uitleg van deze contractuele bepalingen en de daarmee samenhangende vraag of de overeenkomst is ontbonden of nog van kracht is.

De rechtbank moet beoordelen hoe de ontbindende voorwaarde in de koopovereenkomst moet…

Verder lezen
Terug naar overzicht