Uitleg en toepassing artikel 2.21 van de Wabo inzake verzoek splitsing activiteiten


Bij primair besluit van 21 maart 2017 (het bestreden besluit) hebben B&W van Smallingerland, verweerder, geweigerd aan verzoekster de gevraagde omgevingsvergunning voor het uitvoeren van seismologisch onderzoek in de gemeente Smallingerland te verlenen. Tegen het bestreden besluit heeft verzoekster een bezwaarschrift bij verweerder ingediend. Op een verzoek om voorlopige voorziening oordeelt de Voorzieningenrechter Rechtbank Noord-Nederland onder meer als volgt.

Ingevolge artikel 2.21 van de Wabo kan het bevoegd gezag, indien een aanvraag betrekking heeft op een project dat uit verschillende activiteiten…

Verder lezen
Terug naar overzicht