Uitleg EU-richtlijn 'gegevensbescherming' voor Finse regeling tot publicatie belastinggegevens


Samenvatting

Markkinapörssi vergaart al jaren bij de Finse belastingautoriteiten openbare gegevens, met als doel elk jaar de persoonlijke belastinggegevens te publiceren in de regionale edities van de krant Veropörssi. De informatie in die publicaties omvat de voor- en achternaam van ongeveer 1,2 miljoen natuurlijke personen met een inkomen boven een bepaald bedrag, alsmede de hoogte van hun inkomen uit kapitaal en arbeid en gegevens over hun vermogensbelasting. De gepubliceerde persoonsgegevens kunnen desverzocht kosteloos uit de krant worden verwijderd. Markkinapörssi heeft de gepubliceerde persoonsgegevens op cd-rom verstrekt aan Satamedia, dat tot hetzelfde concern behoort, voor verspreiding per sms. Gebruikers van een mobiele telefoon kunnen tegen betaling van ongeveer € 2 op hun toestel een sms ontvangen met de in Veropörssi gepubliceerde informatie. Na klachten van particulieren over schending van hun privéleven verzochten de Finse instanties, belast met de gegevensbescherming, de bedrijven niet voort te gaan met de verwerking van de persoonsgegevens.

In hoger beroep vestigt de verwijzende rechter er de aandacht op dat de verstrekking van informatie door de Finse autoriteiten niet in geding is, noch het feit dat de belastinggegevens openbaar zijn. De verwijzende rechter heeft echter zijn twijfel over de verdere verwerking van de gegevens. Het Hof van Justitie EG stelt vast dat sprake is van 'persoonsgegevens' en dat de activiteiten vallen binnen de 'verwerking van persoonsgegevens' in de zin van Richtlijn 95/46 EG.

Verder bevestigt het Hof van Justitie EG dat de activiteiten kunnen vallen binnen het bereik van art. 9 van de richtlijn, dat de mogelijkheid biedt om uitzonderingen te geven op de gegevensbescherming met het oog op de vrijheid van meningsuiting voor…

Verder lezen
Terug naar overzicht