Uitleg kwijtingsbeding (2014.14.2006)


Wegens de aanleg van de Betuweroute verliest X pachtgrond. Ter compensatie daarvan verkoopt Prorail (P) in het kader van een ruilverkaveling cultuurgrond aan X voor € 248.671 en zegt P tevens toe de schade voor het verlies van de pachtgrond te vergoeden tot een bedrag van € 276.710. Beide verplichtingen zijn vastgelegd in de kavelruilovereenkomst. De levering van de grond geschiedt bij akte van 7 mei 2002, waarin tevens is opgenomen dat partijen elkaar over en weer finale kwijting verlenen. Volgens de bij de…

Verder lezen
Terug naar overzicht