Uitleg norm ‘onoverdraagbaarheid’ vordering


Het hof oordeelt dat een vordering die in goederenrechtelijke zin niet overdraagbaar is, evenmin verpandbaar is en bij de uitleg dat niet blijkt dat daarmee goederenrechtelijke werking als bedoeld in art. 3:83 lid 2 BW is beoogd en ingevolge het arrest Coface/ Intergamma voor dat geval dient te worden uitgegaan van een beding met uitsluitend verbintenisrechtelijke werking.

Achtergrond
Recycling maakt onderdeel van een concern. De holding van het concern, waarvan Recycling onderdeel uitmaakt, is de eerste pandhouder van de bedrijfsuitrusting en voorraden van Recycling en de…

Verder lezen
Terug naar overzicht