Uitleg ontbindende voorwaarde: terecht beroep op boetebeding (2012.07.2005)


V verkoopt een pand aan K. Het pand is tezamen met het buurpand als één pand ingeschreven in het kadaster. K weet dat V ten tijde van de verkoop geen eigenaar is van de panden. Op de panden rust een hypotheek. De koop wordt gesloten onder de ontbindende voorwaarde dat de financier van V niet akkoord gaat met verkoop van het door K gekochte deel van het perceel en daarvoor geen royement verleent. Als V het pand niet op de overeengekomen datum levert, stelt K hem in gebreke en…

Verder lezen
Terug naar overzicht