Uitleg splitsingsakte VvE aan de hand van CAO-norm


Volgens gedaagde is het besluit van de VvE nietig, omdat niet is voldaan aan de voorwaarden uit de splitsingsakte. Het Hof legt de akte uit aan de hand van de CAO-norm. De uitleg die gedaagde bepleit is een uitleg a contrario. Dat is wat anders dan een louter taalkundige uitleg, aldus het Hof. Het rechtsgevolg van zijn uitleg is bovendien volstrekt onaannemelijk. Het Hof wijst daarom de vordering van de VvE toe.

Achtergrond
Bij splitsingsakte zijn in 2009 vier gebouwen van een complex gesplitst in

Verder lezen
Terug naar overzicht