Uitleg van een clausule in testament omdat fiscale wetgeving is veranderd (2012.51.2002)


Erflaatster had bij testament in 2000 een ouderlijke boedelverdeling ten gunste van haar echtgenoot gemaakt. Aan haar twee dochters kende zij een tijdens het leven van haar echtgenoot (hun vader) niet opeisbare vordering in contanten toe. Aan deze vordering verbond zij de last dat de dochters ten laste van hun erfdeel aan hun kinderen een renteloze, niet bij leven opeisbare vordering dienen toe te kennen ter grootte van maximaal de vrijstelling die in de toenmalige Successiewet was opgenomen. Erflaatster overleed in 2012.
Met een beroep op art. …

Verder lezen
Terug naar overzicht