Uitleg wapenclausule in verzekeringsvoorwaarden


Uitsluitingsclausule in verzekeringsvoorwaarden is niet voldoende duidelijk en zodanig te begrijpen dat moet worden aangenomen dat er geen dekking is voor de door een 13-jarig kind met een wapen veroorzaakte schade.

X is 13 jaar en heeft Y met een mes gestoken. Door Y is een claim ingediend jegens X, die door de ouders van X is ingediend bij hun aansprakelijkheidsverzekeraar V.

V beroept zich op de wapenclausule: alle schade in verband met het bezit of gebruik van wapens is niet verzekerd. Dat het wapen in dit…

Verder lezen
Terug naar overzicht